Jdi na obsah Jdi na menu
 

 2023 Intenzivní terapeutický týden

Chcete si užít jarní prázdniny s vaším dítětem (s handicapem či bez) a přitom účinně a intenzivně rehabilitovat?

Naši koníci i my jsme tu pro vás. 
Můžete se těšit na 5 × 2 hodiny zážitků,  mazlení,  her s koníky, jízdy a cvičení na koni, vše se zkušenými lektory hiporehabilitace a koníky s licencí České hiporehabilitační společnosti. 
Hiporehabilitace pomáhá rozvoji v mnoha oblastech, především v hrubé a jemné motorice,  ale i v řeči nebo v sociálních dovednostech. Lekce budou sestaveny každému na míru dle individuálních potřeb. 
Je možno využít jednotlivých lekcí nebo zamluvit si celý Intenzivní týden. (Lekce 500,-Kč)
V případě potřeby rádi pomůžeme se zajištěním ubytování a stravy.

Kdy: 13. 3. – 17. 3. 2023

Kde: JS HOBIT Domašov, Středisko doporučené hiporehabilitace Za Kovárnou 25

Cena: 500,- Kč jedna lekce

Hipoterapie je forma fyzioterapie, která využívá komplexní léčebné působení koně. Nadřazeným pojmem je hiporehabilitace, která mimo hipoterapie zahrnuje ještě pedagogicko-psychologické ježdění a sportovní ježdění pro handicapované. Obecně pojem hiporehabilitace zahrnuje aktivity, při kterých přichází do styku kůň s handicapovaným člověkem.

Základem léčby je využití chůzového mechanizmu koně, tedy jeho přirozeného pohybu, který poskytuje pacientovi potřebný motorický vzor. Kůň, stejně jako člověk, využívá k pohybu zkřížený lokomoční vzor. To znamená, že krokový souhyb předních a zadních končetin koně je ve fázovém posunu. U člověka se tento vzor projevuje jako souhyb horních končetin s pohybem končetin dolních při chůzi, přičemž dochází ke kontrarotaci trupu jako důsledku fázového posunu. Zjednodušeně řečeno, kůň poskytuje pacientovi stejné impulzy „jako kdyby pod pacientem šlapaly jeho vlastní zdravé nohy“. Pacient se na pohyb koně adaptuje, čímž dochází k facilitaci reparačních procesů na neurofyziologickém a psychomotorickém podkladě. Působení koně je však komplexnější. Tělesné teplo zvířete působí jako významný myorelaxační faktor. Dochází také k psychickému uvolnění. V případě dětských pacientů hraje roli i silný motivační prvek a odpočinek od nemocničního prostředí.

Protože základním terapeutickým nástrojem je pohyb koně (krok), pro každého pacienta je na základě vyšetření a zhodnocení jeho možností (stupeň postižení, schopnost sedu a koordinace, mentální úroveň) vybrán specifický kůň, který nejlépe odpovídá jeho potřebám. Z hlediska mechaniky pohybu je možné dělit hipoterapeutické koně na stimulační a inhibiční (relaxační). Vliv mají i vnější podmínky – tvrdý podklad, členitý terén a rychlejší pohyb koně mají spíše vliv stimulační, zatímco volné tempo a měkký terén bez nerovností vliv relaxační.