Jdi na obsah Jdi na menu
 

 Přihláška do jezdecké školy a školičky

Přihláška do kroužku (do poznámky napište, o který máte zájem):

a) kamarád poníků - školička, jezdecko-výtvarná hodina (určeno pro děti z MŠ a mladší)  na školní rok 2012/2013

b) kamarád poníků - škola, jezdecké-výtvarná hodina (určeno pro děti ZŠ a starší)  na školní rok 2012/2013

c) jezdecká školička na školní rok 2012/2013

d) jezdecká škola na školní rok 2012/2013

e) relaxační výukové hodiny pro ženy 2012/2013

f) systematický výcvik "přirozené komunikace"

Jméno:

Příjmení:

Datum narození:

Telefon na rodiče:

Bydliště:

Poznámky :

Cena výuky:
 
možno hradit těmito způsoby (poznamenejte do poznámek):
a) složenkou 
b) na účet 670100-2209516066/6210
c) v hotovosti před výukou 
v ceně výuky  není zahrnuta úrazová pojistka, doporučujeme rodičům toto pojištění uzavřít
 

kamarád poníků - školička i škola 100,- Kč/hod, zvýhodněné předplatné 300 Kč za měsíc  tzn. 75 Kč/hod (hrazeno předem)

- jezdecká škola a výuka pro děti a ženy 275 Kč/od, zvýhodněné měsíční předplatné 1000,- Kč na měsíc, tzn. 250,- Kč/hod (hrazeno předem)

Každý účastník jezdecko-výtvarné hodiny, jezdecké i relaxační hodiny je povinen nahlásit svoji příp. nepřítomnost na hodině vždy nejpozději den předem a to buď telefonicky nebo formou sms zprávy. Náhlou absenci ohlásit neprodleně, jakmile ví, že se nemůže dostavit. Případně, že se nedostaví opakovaně bez omluvy, zbylé hodiny automaticky propadají a účastník bude z výcviku vyloučen. Předplatné platí na 4 hodiny výuky na dobu 1 měsíce.
 
 
Prohlášení zákonných zástupců:
Souhlasím s tím, aby můj/moje syn/dcera nastoupila do jezdecké školy/školičky. Souhlasím s uveřejněním fotografijí s mým dítětem z jezdecké školičky pro účely propagace. Prohlašuji, že zdravotní stav dítěte umožňuje jízdu na koni a další aktivity s tím spojené. (V případě jakéhokoliv zdravotního omezení prosím o vyjádření lékaře.)

Jméno, příjmení (zákonného zástupce):

Dne: